27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر مرضیه یاسی

متخصص اعصاب و روان
دارای بورد تخصصی روانپزشکی

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر زهره رستمی

فوق تخصص نفرولوژی

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر شیده امیدیان

فوق تخصص ریه آسم و مراقبتهای ویژه

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر حسام دانش آموز

فوق تخصص قلب کودکان، نوجوانان و بیماریهای مادرزادی قلب اکوکاردیوگرافی جنین و اعمال اینترونشنال

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر حمیدرضا تقی پور

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فلوشیپ پیوند قلب و ریه

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر هدی نوری

متخصص قلب و عروق

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر مجید نایب زاده

فوق تخصص قلب و عروق و آنژیو گرافی

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر روشنک محمودیان

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر سید مجتبی میرعبداللهی

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

27 تیر 1402 توسط cactus 0 دیدگاه

دکتر سید رضا موسوی

متخصص قلب و عروق