گالری کلینیک ما

تجربه ی حضور در مجموعه ای متفاوت …

مجموعه
دیدار همکاران زحمتکش مجموعه پزشکی و سلامت مدیکو + سنتر با مدیریت
ایونت صمیمی پزشکان مجموعه به مناسبت نکوداشت روز پزشک