دکتر روشنک محمودیان

تجربه و تخصص:
متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی