دسته بندی ها: دسته بندی نشده

20 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی جهت استرس اکو

آمادگی لازم جهت استرس اکو

– بیمار حتماً یک نفر به عنوان همراه داشته باشد .

– حداقل چهار ساعت قبل از استرس اکو ناشتا باشد .

– آقایان موهای شکم و سینه خود را تا ناف بتراشند .

– جهت رعایت بهداشت روز قبل از مراجعه استحمام نمایند .

– بیماران یک عدد آب میوه تهیه نمایند .

– داروهای پراپرونولول ( ایندرال ) ، آتنولول، ایزوسورباید، نیتروکانتین (سوستاک) دیلتیازم، وراپامیل، متورال، کونکور، بیزوپرولول و سوتالول خود را با نظر پزشک معالج ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل قطع نماید .

– در صورتیکه سابقه فشار خـون بـالا دارید ، حتما جهت داروی جـایـگـزیـن بـا پزشک مشورت نمایید .

– کلیه مدارک پزشکی خود از جمله اسکن قلب، آنژیوگرافی ، نوار قلب ، تست ورزش ، اکو و … را همراه داشته باشید

آموزش حین استرس اکو و بعد از استرس اکو:

– بعد از اعلام رضایت انجام تست و گرفتن سـابقه بيماری مثل دیابت و فشارخـون و اطمینان از تنظيم داروهای قلبی توسط پزشک و ناشتا بودن از ۴ ساعت قبل و تراشیدن موهای سینه در آقایان ، راه وريدی (آنژیوکت) برقرار می گردد .

– ليدها (الکترودهایی که جریان قلب شما را به سیستم انتقال می دهد، به وسیله چست لید به سینه شما متصل می شود .

-سرم دوبـوتـاميـن (افزاینده ضربان قلب) به شما وصل شده طبق دستور پزشک مقدار آن بر اساس وزن و سن تنظیم شده و در جریان قرار می گیرد .

– به وسيله مانيتور هر ۲ دقیقه فشارخون و نوار قلب و سطح اکسیژن خون شمـا چک می شود و در مورد احساس درد و ناراحتی در قفسه سینه از شما سئوال می شود.

– پزشک در تمام مراحل بالا و پایین آمدن ضـربـان ، قلب شما را با دستگاه اکوکاردیوگرافی از نظر عملکـرد چک می کند . و بر بالین شما حضور دارد .

– بعد از اتمـام تست ، شما تا مدتی از نظـر علائـم حـيـاتـي تحت نظـر خـواهیـد بـود و پس از آن می توانید ( در صورت عدم منع مصرف ) مایعات شیرین بخورید .

– جواب استرس اکو تا یک ساعت بعـد آمـاده و به شما تحویل داده خواهد شد و پزشک درخواست کننده استرس اکو در مورد ادامه روند درمـان شمـا تصمیم گیری خواهند کرد .

در صورتیکه به هر دلیل مراجعه در وقت مقرر برای شما مقدور نمی باشد با شماره ۸۶۰۸۱۶۳۵ ۸۶۰۸۱۷۳۵ تماس حاصل نموده و مرتب را اطلاع رسانی نمایید.

20 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی اکومری

آموزش حین اکومری و بعد از اکو مری

– درصورت مصرف وارفارین و ریواروکسابان ( زالربان ، زالرتو ، آکسابین ، کـلات اور ، روز قبـل از تست آزمایش PT , INR چک کنـد و جواب را حتماً همراه داشته باشید . در مورد مصرف داروهای تجویزی با پزشک معالج خود ( درخواست کننده اکو مری ) مشورت نمایید .

– درصورت مشکلات گوارشی و اختلال در بلع یا حساسیت دارویی قبل از شروع تست لطفاً به اطلاع بخش و پزشک برسانید .

– بیمار کلیه مدارک قلبی و همچنین سوابق پزشکی را حتماً همراه داشته باشد.

– بعد از خروج پروپ اکومری ترشحات دهان شما پاک شده و به مدت نیم ساعت تحت نظر خواهید بود .

درصورتیکه به هر دلیل مراجعه در وقت مقرر امکان پذیر نباشد جهت احترام به حقوق بیماران حتماً با شماره ۸۶۰۸۱۷۳۵ تماس حاصل نمایید.

بعد از اکو مری

– بعد از اعلام رضایت انجام تست درصورت ناشتا بودن و چک آزمایش انعقادی بنا به درخواست پزشک معالج و سابقه حساسیت دارویی و نداشتن دندان مصنوعی و یا پروتز متحرک ، راه وریدی ( آنژیوکت ) برقرار می گردد .

– ليدها ( الکترودهایی که جریان قلب شما را به سیستم انتقال می دهد ) به وسیله چست لید به سینه شما متصل می شود .

– با اسپری لیدوکائین طبق دستور پزشک ۲ یا ۳ پاف و ژل لیدوکائین در ناحیه حلق ، گلوی شما بی حس می شود .

– داروی خواب آور طبق دستور پزشک با توجه به سن ، وزن و میزان اکسیژن خون تزریق می گردد . به وسیله مانیتور ضربان قلب و فشـار خون و اکسیژن خون شما به طور مداوم بررسی می گردد .

– محافظ دندان جهت جلوگیری از فشار پروپ اکومری در دهان شما گذاشته و شما به آرامی آن را قورت می دهید .

– تا ۲ ساعت اجازه خوردن ندارید و بعد از آن تا ۸ ساعت فقط اجازه خوردن مایعات را خواهید داشت .

 

در صورتی که به هر دلیل مراجعه در وقت مورد نظر برای شما مقدور نباشد با شماره های ۸۸۶۴۴۵۸۰ و ۸۵۵۵۶۱۹۰ حاصل نمایید و مراتب را اطلاع دهید

20 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی هولتر فشار خون

آمادگی قبل از هولتر

-در مورد ادامه مصرف داروهای خود با پزشک مربوطه مشورت نمایید. گرفتن وقت قبلی و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد .

– قبل از وصل شدن هولتر حتما حمام نمایید.

– در صورتی که به هـر دليـل مراجعـه در وقت مقرر امکان پذیر نباشد ، جهت احترام به حقوق بیماران حتماً با شماره ۸۶۰۸۱۷۳۵ تماس حاصل نمایید و مراتب را اطلاع دهید .

آموزش حین هولتر فشار خون

– کاف فشار سنج به مدت ۲۴ ساعت روی دست شما بسته می شود و در این مدت نباید باز شود .

– در حین گرفتن فشار ، بازوی شما باید کاملا صاف در راستای قلبتان باشد .

– این دستگاه به طور خودکار هر 30 دقیقه یک بار فشـار خـون شما را ثبت می کند و از ساعت ۱1 شب هر 1ساعت یکبار فشار خون شما را ثبت می کند .

-در مدتی که دستگاه به بازوی شما وصل است در مورد ادامه مصرف داروهای خود با پزشک خودتان مشـورت نمایید.

-به هنگام شب گردنی را از گردن خود خارج کنید و در کنار تخت خود گذاشته و بخوابید.

– در موقع باز کردن دستگاه در منزل باتری را خارج کنید.

جواب هولتر فشار خون بعد از نیم ساعت آماده می باشد.

در صورتیکه به هر دلیل مراجعه در وقت مقرر برای شما مقدور نمی باشد با شماره ۸۶۰۸۱۶۳۵ ۸۶۰۸۱۷۳۵ تماس حاصل نموده و مرتب را اطلاع رسانی نمایید.

20 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی هولتر ریتم

آموزش حین هولتر و نحوه انجام هولتر/ریتم و فشار

آمادگی قبل از هولتر

-در مورد ادامه مصرف داروهای خود با پزشک مربوطه مشورت نمایید. گرفتن وقت قبلی و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد .

– قبل از وصل شدن هولتر حتما حمام نمایید.

– در صورتی که به هـر دليـل مراجعـه در وقت مقرر امکان پذیر نباشد ، جهت احترام به حقوق بیماران حتماً با شماره ۸۶۰۸۱۷۳۵ تماس حاصل نمایید و مراتب را اطلاع دهید .

آموزش حین هولتر ریتم

 1. ليـد ( کابـل هایی که جریان قلب شما را به دستگاه انتقال می دهد ) به وسیله چست لـيـد به سینه شما متصل می شود . در مدت بسته بودن هولتر نمی توانید به حمام بروید .
 2. این لیدها به مدت ۲۴یا48 ساعت روی سینه شما نصب است ، احتیاط کنید هنگام حرکت کنده نشود .
 3. در مورد آقایان تراشیدن موهای جلوی سینه (در هولتر نوار قلب الزامی میباشد. در غیر این صورت وقت گرفته شده کنسل خواهد شد . پوشیدن لباس جلو باز برای هولتر نوار قلب الزامی می باشد .
 4. در مدت بسته بودن هولتر در مورد مصرف داروهای خود با پزشک مشورت نماید .
 5. جواب هولتر نوار قلب بعد از ۲۴یا 48ساعت آماده می باشد .جهت نشان دادن جواب هولتر با کلینیک هماهنگ باشید.
 6. در طول مدت وصل هولتر حداقل 10 متر از wifi مودم فاصله داشته باشید و از اینترنت گوشی حداقل استفاده را داشته باشید.
 7. لطفا دستگاه را در ساعت مشخص تحویل کلینیک دهید.

در صورتیکه به هر دلیل مراجعه در وقت مقرر برای شما مقدور نمی باشد با شماره ۸۶۰۸۱۶۳۵ ۸۶۰۸۱۷۳۵ تماس حاصل نموده و مرتب را اطلاع رسانی نمایید.

14 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی های سونوگرافی

آمادگی های قبل از انجام سونوگرافی

نوع سونوگرافی                                                                                    آمادگی های لازم


 • سونوگرافی کلیه ها، مثانه، مجاری ادراری و پروستات                               مثانه پر

 • رحم و ضمائم و تخمدان ها                                                                   مثانه پر

 • سونوگرافی سینه                                                                                 مدارک قبلی خود را همراه داشته باشیددر صورت بالای 40سال به همراه داشتن آخرین ماموگرافی الزامی هستش.(در غیر اینصورت همزمان میتوانید ماموگرافی هم انجام دهید.)

 • بارداری سه ماهه اول                                                                          مثانه پر

 • بارداری و غربالگری اول و NT                                                               مثانه نیمه پر-ناشتا باشید

 • کبد و کیسه صفرا و مجاری صفراوی و شکم                                            6 الی 8 ساعت ناشتا باشید

 • سونوگرافی شکم و لگن                                                                       مثانه نیمه پر-ناشتا باشید

 • کالر داپلر عروق کلیوی و عروق شکمی                                                   6 الی 8 ساعت ناشتا باشید

14 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

اقدامات قبل از انجام ماموگرافی

اقدامات قبل از انجام ماموگرافی

* به همراه داشتن مدارک قبلی الزامی هستش.
* استفاده از مام یا خوشبو کننده ها کیفیت تصویر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از مصرف آنها خودداری نمایید.
* لازم است تا تکنسین از داشتن یا نداشتن پروتز سینه آگاه باشد، بنابراین در صورتی که ایمپلنت های سینه
دارید به ایشان اعلام نمایید.
* اگر احتمال می دهید باردار باشید، به تکنسین مربوطه اطلاع دهید.

14 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی های وکیوم بیوپسی

اقدامات قبل از انجام وکیوم بیوپسی تحت گاید مامو / سونوگرافی

* به همراه داشتن مدارک قبلی الزامی هستش.
* در روز نمونه برداری، از لوسیون، کرم، پودر، دئودورانت یا عطر زیر بغل یا روی پستان استفاده نکنید.
* اگر احتمال می دهید باردار باشید، به تکنسین مربوطه اطلاع دهید.
* پزشکتان را در جریان تمام داروهایی که مصرف می کنید، قرار دهید، حتی ویتامین ها، داروهای گیاهی یا
مکمل هایی که مصرف می کنید.
* اگر سابقه اختلالات خونریزی دارید، به پزشکتان اطلاع دهید.
*اگر از داروهای رقیق کننده خون، آسپیرین، ایپوبروفن یا دیگر داروها که بر لخته شدن خون اثر می گذارند،

مصرف می کنید، به پزشکتان اطلاع دهید و لازم هستش قبل از انجام بیوپسی 2 الی 3 روز مصرف این داروها را
قطع نمایید.

14 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی های آندوسکوپی

آمادگی بیماران جهت انجام آندوسکوپی

1. از 8 ساعت قبل آندوسکوپی مصرف مواد غذایی جامد ممنوع است.
2. تا 4 ساعت قبل از آندوسکوپی مصرف آب، آب قند و چایی شیرین بلامانع است.
3. از 4 ساعت قبل تا زمان انجام آندوسکوپی کاملا ناشتا باشید.

*حتماً در مورد بیماری‌های زمینه‌ای , بارداری و داروهایی که مصرف می‌کند با پزشک مشورت کنید.

درصورت نیاز به توضیحات بیشتر و یا سوال در مورد آمادگی ها با کلینیک هماهنگ کنید.

14 آذر 1402 توسط medicopls 0 دیدگاه

آمادگی های کولونوسکوپی

آمادگی بیماران جهت انجام کولونوسکوپی

تمامی موارد و آمادگی ها جهت انجام کولونوسکوپی از یک روز قبل می باشد.
اگر بیمار مشکل قلبی داشته یا سن بالای 50 سال هست نیاز به تایید پزشک قلب می باشد ( ویزیت قلب ).
برای راحت انجام دادن آمادگی های کولونوسکوپی از دو روز قبل برنج و غذای سنگین مصرف نشود وغذاهای سبک و مایعاتی باشد.
درصورت مصرف داروهای رقیق کننده خون ( آسپرین ، پلاویکس ، ….) از 4 روز قبل از مراجعه قطع شود.

داروهای مورد نیاز جهت آمادگی کولونوسکوپی :

پودر نونا پیک 2 بسته ( 3 ساشه ) قرص بیزاکودیل 8 عدد
شیاف بیزاکودیل 10 2 عدد قرص دمیترون 4 عدد شربت سناگراف 2 عدد
نحوه مصرف داروها :
ازساعت 10 صبح روز قبل از انجام کولونوسکوپی قرص بیزاکودیل هر 4 ساعت 2 عدد ، شیاف بیزاکودیل هر 6 ساعت یک عدد ، قرص دمیترون درصورت داشتن تهوع هر 4 ساعت یک عدد
پودر نونا پیک را از ساعت 9 صبح روز قبل از کولونوسکوپی هر6 ساعت یک ساشه را داخل یک لیوان آب بریزید و بگذارید 10 دقیقه بماند بعد بخورید و تا 30 بعد دقیقه هیچ چیزی مصرف نشود ( تا اخرین زمان مصرف در طول روز کمی راه بروید )
شربت سناگراف یکی در ساعت 1 بطور کامل مصرف شود و شربت دوم را ساعت 6 بعدظهر کامل بخورید ( داخل هر بسته شربت یک پودر کوچک هست قبل از مصرف داخل شربت ریخته و تکان دهید بعد مصرف شود )

دستورات غذایی روز قبل از انجام کولونوسکوپی :

برای صبحانه 3 – 4 لقمه کوچک نان و پنیر صبح زود ساعت 6
اگر بیمار دیابت و قند ندارد بستنی وانیلی لیتری تهیه کنید و هر زمانی گرسنه شدید یا احساس ضعف کردید یک تا دو قاشق از بستنی بخورید
آب میوه درحد یک تا دو لیتر پاکتی یا طبیعی مجاز می باشد از صبح تا بعدظهر ( آب میوه بدون رنگ و بدون پالپ مثل آب آناناس ، انگور سفید ، سیب ، …. ) ، آب گوشت یا مرغ صاف شده ( بدون رب ، زردچوبه ، ادویه ) همراه با نان تست جو در طول روز مشکلی ندارد . تمامی موارد غذایی روز قبل از کولونوسکوپی تا 2 ساعت قبل خواب باشد .
مصرف شیر ، قهوه یا کافئین یک روز قبل از کولونوسکوپی مجاز نمی باشد
درصورت نیاز به توضیحات بیشتر و یا سوال در مورد آمادگی ها با کلینیک هماهنگ کنید.