دکتر رضا مطیعی

تجربه و تخصص:
فوق تخصصص اورولوژی

جراح و متخصص کلیه مجاری ادراری، پروستات و ناباروری مردان / دارای گواهینامه جراحی کم تهاجمی سنگ های ادراری عضو انجمن ارولوژی اروپا (EAU) و ایران (IUA) / instagram:rezamotiei_urologist