دکتر رضا ملازاده

تجربه و تخصص:
متخصص قلب و عروق فلوشیپ الکترو فیزیولوژی و پیس میکر وآریتمی