دکتر سید فرزاد میر فلاح نصیری

تجربه و تخصص:
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)