دکتر فاطمه ابراهیمی

تجربه و تخصص:
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی و جراحی زیبایی و لیزر