دکتر سوسن عتیقه

تجربه و تخصص:
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی