دکتر حسین آرایش خواه

تجربه و تخصص:
متخصص قلب و عروق فلوشیپ فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی