تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر،
نبش بخشندگان، پلاک ۲۳۰۳
تماس با مدیکو پلاس
۰۲۱۸۸۱۹۰۹۴۹
شنبه تا چهارشنبه: 8:00 تا 20:00
پنج شنبه: 9:00 تا 16:00
اطلاعات تماس

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش بخشندگان، پلاک۲۳۰۳ ، مجموعه پزشکی و سلامت مدیکو پلاس سنتر

medicopluscenter

اینستاگرام

medicoplscenter

شنبه تا چهارشنبه: 8:00 تا 20:00
پنج شنبه: 9:00 تا 16:00