مراسم و رویداد

مراسم و رویداد ۱۳۹۹-۷-۱۲ ۰۸:۳۲:۲۸ +۰۳:۳۰

مراسم دومین نکوداشت مولانا

مدیکو حامی هنر و فرهنگ ایرانی می باشد و هر ساله مراسم و یادبودهایی در جهت ارتقاء فرهنگ ایران انجام می دهد

مراسم دومین نکوداشت مولانا با حضور هنرمند گرامی آقای شهرام ناظری و دیگر فرهیختگان برگزار گردید

مراسم سالگرد مرحوم حاج باقر محمدزاد اکبری

مدیکو حامی هنر و فرهنگ ایرانی می باشد و هر ساله مراسم و یادبودهایی در جهت ارتقاء فرهنگ ایران انجام می دهد

مراسم گرامیداشت بیژن ترقی و دکتر سنائی

مدیکو حامی هنر و فرهنگ ایرانی می باشد و هر ساله مراسم و یادبودهایی در جهت ارتقاء فرهنگ ایران انجام می دهد