• شش سـاعت قبل از اکو ناشتــا باشید.
  • حداقل از ۴ ساعت قبل، سیگار نکشید.
  • جهت رعایت بهداشت، روز مراجعه استحام نمایید.(بهتر است آقـــایــان موهـــای قفسه سینـه خود را بتراشند).
  • در صورت داشتن گزارش عمل قلب، عکس قفسه سینه، نوار قلب و یا اکو قبلی حتما آن ها را همراه داشته باشید.
  • داروهای مصرفی خود را به پزشک یا پرستار اطلاع دهید. زیرا لازم است ۴۸ ساعت قبل از انجام تست، مصرف برخی داروها مانند: ایندرال، متورال، دیلتیازم، کارودیلول، نیتروکانتین، ایزوسورباید و … قطع گردد.
  • حتما یک نفر همراه داشته باشید.