در بخش گفتار درمانى كارشناسان مجرب گفتاردرمانى به كمك كودكان و بزرگسالانى ميشتابند كه ثانويه به آسيب هاى مغزى دچار اختلال در تكلم شده اند.