در بخش كاردرمانى كودكان ، كارشناسان مجرب ما با بهره گيرى از تجهيزات  پيشرفته،  قادر به كمك به كودكانى هستند كه به علت آسيب مغزى در زمان تولد دچار اختلالات جسمى،حركتى شده اند و درگير اختلال در راه رفتن و يا به كار گرفتن دستها هستند.