بيمارانى كه به علت آسيب مغزى از ناتوانى در راه رفتن رنج ميبرند و قادر به ايستادن و راه رفتن بدون كمك نيستند نياز به استفاده از يك سيستم حمايتى دارند تا بدون نگرانى از افتادن و خطرات ناشى از آن قادر به انجام تمرينات “راه رفتن ” باشند. ما در اين مركز با به كار گيرى پيشرفته ترين سيستم “حمايت وزن” و پيشرفته ترين تردميل تخصصى توانبخشى نورولوژى قادر به انجام كليه ى تمرينات در زمينه ى راه رفتن ، حركت در پله ، نشستن و برخاستن و تمرين تعادل ، بدون خطر سقوط و عوارض احتمالى هستيم.

سيستم تمرين گيت “ارگوترينر “كه براى اولين بار در ايران در كلينيك توانبخشى مديكوپلاس به كار گرفته شده است با بهره گيرى از يك بازوى ديناميك اختصاصى قادر به حمايت وزن بيمار به منظور جلوگيرى از سقوط بيمار در زمان انجام” تمرين راه رفتن ” ،در كنار محيا نمودن آزادى كافى براى انجام تمرينات “بالا و پايين رفتن از پله ” و”نشست و برخاست از صندلى ” و “تمرينات تعادل ” است. سايرسيستم هاى موجود تا به حال چنين توانايى را نداشته اند.

اين سيستم در راه اندازى و كمك به راه رفتن در بيماران پس از انجام اعمال جراحى ارتوپدى اندامهاى تحتانى نيز مؤثر و مفيد است.