کلوپ رفاهی پزشکان مجموعه ای از خدمات تفریحی رفاهی و خدماتی می باشد که توسط مجموعه مدیکو+سنتر به پزشکان و کادر پزشکی مستقر در مجموعه مدیکو ارائه می گردد. این خدمات شامل استفاده از کافه سلامت مدیکو،استخر و جکوزی ،زمینهای ورزشی و تورهای تفریحی و سیاحتی می باشد.