یکی از ویژگی های مجموعه مدیکو پلاس سنتر پارکینگ طبقاتی این مجموعه در 5 طبقه زیرین مجموعه می باشد که با رعایت تمامی نکات امنیتی و ایمنی در محیطی زیبا و با دسترسی آسان ساخته شده و در حال حاضر آماده پذیریش پارک خودروهای ساکنین و مراجعین محترم می باشد .

این پارکنیگ مجهز با سیستم اتفای حریق هوشمند و دوربین های مداربسته می باشد که آسودگی خیال شما و وسیله ی نقلیه شما را به همراه دارد.