بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

پوستر بزرگداشت روز پزشک

روز پزشک

 

مجموعه مدیکو + سنتر بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک را به تمامی پزشکان عزیز تبریک عرض مینماید.