آمادگی آندوسونوگرافی  قسمت فوقانی دستگاه گوارش

از ۸ ساعت قبل از آندوسونوگرافی هیچ گونه غذای جامد مصرف نکنید. مصرف آب قند و چای شیرین تا ۴ ساعت قبل از آندوسونوگرافی مانعی ندارد. از ۴ ساعت قبل از آندوسونوگرافی تا زمان عمل کاملا ناشتا باشید. وجود غذا در دستگاه گوارش مشاهده دقیق داخل مجرای گوارش و معده را دشوار می سازد و همچنین امکان وارد شدن ترکیبات درون معده به ریه ها در حین عمل دم وجود دارد. اگر شما ناشتای کامل نباشید عمل شما به روز دیگر موکول خواهد شد .

آمادگی آندوسونوگرافی  قسمت تحتانی دستگاه گوارش

زمان انجام آندوسونوگرافی  صبح ( تا قبل از ساعت ۱۱ صبح )

۱- از ۲۴ ساعت قبل از آندوسونوگرافی  باید از رژیم مایعات صاف شده روشن و بدون تفاله استفاده شود و مایعات زیر جهت مصرف توصیه می گردد: ( مقدار مصرف حداقل ۸ لیوان بزرگ در طی ۲۴ ساعت )

۲- آب سینه مرغ – آب گوشت یا ماهیچه به صورت روشن و شفاف ( صاف شده با پارچه بدون تفاله ) عسل- ژله – بستنی یخی – آب نبات – قهوه بدون شیر – چای – آب سیب و آب انگور سفید ( به صورت خالص و روشن ) به غیر از موارد فوق چیز دیگری مصرف نشود.

۳- یک بسته کلین پرپ ( شامل ۴ ساشه ۷۰ گرمی ) از داروخانه تهیه شود .

۴- دو ساشه را در دولیتر آب حل کرده و هر ۲۰ دقیقه یک لیوان در صبح روز قبل از مراجعه مصرف نمایید

۵- دوساشه بعدییی را در عصر روزقبل ازمراجعه به صورت فوق در آب حل کرده و هر ۲۰ دقیقه یک لیوان میل نمایید.

۶- اگر با خوردن کلین پرپ احساس نفخ یا ناراحتی کردید محلول را آرام تر بنوشید یا قدم بزنید تا حالتان بهتر شود.

۷- از دو ساعت قبل از انجام آندوسونوگرافی  ناشتا باشید در صورت مصرف آسپرین و پلاویکس ( کلوپیدوگرل ) با اجازه پزشک متخصص مربوطه از یک هفته قبل قطع شود.

۸- در صورت ابتلا به دیابت ( مرض قند) باید مقدار داروهای مصرفی کاهش یابد. ( طبق نظر پزشک )

۹- در صورت مصرف وارفارین چگونگی قطع و مصرف آن باید توسط پزشک مشخص شود.

۱۰- مصرف سایر داروها ( مثل داروهای ضد فشار خون و داروهای قبلی ) باید در طول آمادگی ادامه یابد.

۱۱- با یک نفر همراه جهت انجام آندوسونوگرافی  مراجعه نمایید . بعلت استفاده از داروهای آرام بخش در طول آندوسونوگرافی  رانندگی پس از آن ممنوع است.

۱۲- بیماران مبتلا به یبوست شدید و افرادی که از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند مدت زمان استفاده از مایعات قبل از آندوسونوگرافی  از ۲۴ ساعت به ۳۶ ساعت افزایش میابد.

۱۳- در مورد قلبی و کلیوی و در سنین بالا حتما با پزشک خود مشورت کنید.

۱۴- در صورت صلاح دید پزشک از قرص یا شیاف بیزاکودیل استفاده کنید.

زمان انجام آندوسونوگرافی  بعدی از ظهر ( ساعت ۱۴ به بعدیی )

۱- از ۲۴ ساعت قبل از آندوسونوگرافی  باید از رژیم مایعات صاف شده روشن و بدون تفاله استفاده شود و مایعات زیر جهت مصرف توصیه می گردد: ( مقدار مصرف حداقل ۸ لیوان بزرگ در طی ۲۴ ساعت )

۲- آب سینه مرغ – آب گوشت یا ماهیچه به صورت روشن و شفاف ( صاف شده با پارچه بدون تفاله ) عسل- ژله – بستنی یخی – آب نبات – قهوه بدون شیر – چای – آب سیب و آب انگور سفید ( به صورت خالص و روشن ) به غیر از موارد فوق چیز دیگری مصرف نشود.

۳- یک بسته کلین پرپ ( شامل ۴ ساشه ۷۰ گرمی ) از داروخانه تهیه شود .

۴- دو ساشه را در دولیتر آب حل کرده و هر ۲۰ دقیقه یک لیوان در صبح روز قبل از مراجعه مصرف نمایید

۵- دوساشه بعدییی را در صبح روزمراجعه به صورت فوق در آب حل کرده و هر ۲۰ دقیقه یک لیوان میل نمایید.

۶- اگر با خوردن کلین پرپ احساس نفخ یا ناراحتی کردید محلول را آرام تر بنوشید یا قدم بزنید تا حالتان بهتر شود.

۷- از دو ساعت قبل از انجام آندوسونوگرافی ناشتا باشید در صورت مصرف آسپرین و پلاویکس ( کلوپیدوگرل ) با اجازه پزشک متخصص مربوطه از یک هفته قبل قطع شود.

۸- در صورت ابتلا به دیابت ( مرض قند) باید مقدار داروهای مصرفی کاهش یابد. ( طبق نظر پزشک )

۹- در صورت مصرف وارفارین چگونگی قطع و مصرف آن باید توسط پزشک مشخص شود.

۱۰- مصرف سایر داروها ( مثل داروهای ضد فشار خون و داروهای قبلی ) باید در طول آمادگی ادامه یابد.

۱۱- با یک نفر همراه جهت انجام آندوسونوگرافی مراجعه نمایید . بعلت استفاده از داروهای آرام بخش در طول آندوسونوگرافی رانندگی پس از آن ممنوع است.

۱۲- بیماران مبتلا به یبوست شدید و افرادی که از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند مدت زمان استفاده از مایعات قبل از آندوسونوگرافی  از ۲۴ ساعت به ۳۶ ساعت افزایش میابد.

۱۳- در مورد قلبی و کلیوی و در سنین بالا حتما با پزشک خود مشورت کنید.

۱۴- در صورت صلاح دید پزشک از قرص یا شیاف بیزاکودیل استفاده کنید.